lördag 9 november 2013

Robinson och EP


Jag skrev ett brev till Enköpingsposten den nionde november efter att ha talat med redaktionschefen om hur Robinsonskolan pekas ut som skogsmark-ockupanter. Han verkade helt oförstående så jag har beslutat mig för att inte släppa taget.

Brevet och bilden:


Med stor förvåning kunde alla vi som bor runt Robinson Svedia, konstatera att Enköpingsposten gav en helsida till en missnöjt par i området för att de missunnar barnen deras lekplatser i skogen.

Det är uppenbart att de är tämligen ensamma om sina åsikter och detta försökte jag beskriva i ett genmäle som ni gömde som en liten liten notis i en högermarginal vilket är det effektivaste sättet att låtsas bry sig om den allmänna opinionen när redaktionen av dunkla skäl vill fokusera på två ensamma kverulanters åsikter.

Det vore intressant att få ta del av redaktörernas skäl till denna partiskhet som misstänkliggör engagerad skolpersonals hängivna arbete för att ge barnen en meningsfull och harmonisk skoldag.

Det blir rent av spännande att se om ni vågar ta ert moraliska ansvar och rätta till det misstag ni gjorde genom att ge ett högljutt missnöjt par företräde framför hundratals nöjda människor i närområdet som blir lyckliga av att se lyckliga barn.

Hälsningar

Germund Andersson

boende 100 meter från skogen som era kverulanter vill skydda från barnens lekar.

Bifogad bild illustrerar hur ni väljer att prioritera åsikter om den skola som ger barnen en kreativ och lärorik skoldag. Klicka på bilden så blir den större.
Uppdatering den soliga tisdagen 26/11. Nu har de mysiga skogskojorna rivits och skogen är rensopad men inte lika inspirerande.

Utanför en radie av cirka 50 meter från skoltomten, syns inte längre några spår av lekande barn så jag hoppas kverulanterna är nöjda nu.

Jag är fortfarande oerhört irriterad över att Enköpingsposten gav en helsida till dessa barnovänliga synpunkter.

Robinsonskogen är en fantastisk utemiljö för lekande och lärande med entusiastiska pedagoger som vägledare.

På bilden ovanför, saknar jag de trevliga små byggnadsverk som barnen åstadkom, men som orsakade två missunsamma människors missnöje.
På bilden under syns ett spår av barn utanför 50-metersradien. Blir det en ny EP-artikel om skogsvandalisering nu?
På Robinsontomten
-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar