torsdag 12 september 2013

Trafiken i stan

Klicka på bilderna så blir de större


Jag är multipeltrafikant i Enköping eftersom jag promenerar, cyklar, åker motorcykel och kör bil i ungefär lika delar.

I de tre senare egenskaperna drabbas jag ofta av bilförare med hjärnbrist, som aktiverar körriktningsvisaren (blinkern) i samma ögonblick som de börjar svänga.

Ett mycket vanligt scenario är följande: Jag cyklar framför en bil som saktar ned och kryper 30 centimeter bakom mitt bakhjul. När jag kommer till en gatukorsning där jag ska rakt fram, kollar jag bakåt och ser att bilen ligger kvar som klistrad vid mitt bakhjul. Eftersom det sannolikt är en mycket förvirrad bilförare, väljer jag det säkra alternativet och stannar för att lyfta upp cykeln på trottoaren. Då ser jag hur bilisten påbörjar högersväng utan att använda blinkern, tvärstannar mitt i svängen och vinkar fram mig.
Bilföraren i fråga representerar en stor grupp av omdömeslösa stollar som dessutom oftast framför sina bilar med enbart parkeringsljuset tänt i tron att det är varselljus.
När man ber dem jämföra sitt "varselljus" med parkeringsljuset, blir de totalt förvirrade och hamnar i någon besynnerlig sorts beslutskoma.
I det läget är det bäst att lämna platsen och hoppas att vederbörande ringer någon närstående som kan ge praktiska råd om en någorlunda trygg hemfärd. Förhoppningsvis låter de bilen stå i fortsättningen. Bussåkning, promenader och cykelturer borde vara förstahandsval för dem.
Som MC-förare i Enköping drabbas jag ofta av prejningar från bilförare som aktiverar körriktningsvisaren (blinkern) i samma ögonblick som de börjar svänga.

Ett mycket vanligt scenario är följande: Jag åker bakom en bil som saktar ned. När farten är så låg att det enda rimliga för mig är att göra en omkörning, svänger bilisten vänster och blinkar vänster samtidigt.

Det beteendet är mera regel än undantag i vår lilla stad.
Ännu farligare blir det när man möter en bilist med samma hjärnsläpp.
 
Det är bara att konstatera ett trist faktum: Väldigt många bilförare i Enköping trycker till blinkersspaken samtidigt som de vrider ratten och upplever antagligen detta som rationellt. De blinkar för att visa att de har börjat svänga vilket tyder på en allvarlig brist i systemet för omvärldsanalys.

Som bilförare i Enköping, försöker jag leva upp till de förväntningar jag har på andra bilister och det är faktiskt inte så svårt.

Blinkerspaken trycker jag till cirka 50 till 100 meter innan jag börjar svänga och parkeringsljuset använder jag bara då bilen står parkerad. Logiskt eller hur?
-
En stollighet som jag har noterat den underbara sommar som ännu är kvar, är hjärnsläpp vid övergångsställen utan trafikljus.

Ett exempel: Jag kommer cyklande mot övergångsplatsen och stannar för att låta bilarna passera innan jag cyklar vidare.

Ofelbart stannar då en bilförare för att uppmana mig till att korsa vägen.

Det verkar snällt men är bara korkat!

Jag har redan bestämt mig för att stanna och alltså frivilligt stört min trafikrytm för att det är bäst så ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Den bilförare som då stannar, förbättrar inte min situation eftersom jag redan har stannat.

Det enda vederbörande åstadkommer, är att störa den totala trafikrytmen eftersom bilarna bakom måste stanna helt i onödan.


Vederbörande dårfinkar har kanske slängt böckerna från körskolan.

Dessutom kör Enköpingsbilisterna på gångvägar och parkerar där vilket befäster intrycket av en stor mängd arroganta skitstövlar bakom ratten.

De som parkerar på p-platser för rörelsehindrade utan att vara just rörelsehindrade, har sannolikt ett mentalt handikapp och borde inte köra bil över huvud taget.

Det sista jag kan komma på om Enköpingsbilisterna, är att de kör så sakta så att det är irriterande för mig som försöker hålla den skyltade hastigheten. Det samlar upp köer och ger upphov till farliga omkörningar mitt i stadstrafiken och kanske beror krypkörandet på osäkerhet.

Det enda positiva jag kan komma på just nu, är att bussförarna verkligen är positivt exemplariska.
-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar